Alan Seeger : Instrument of destiny
Oratorium van Patrick Zimmerli
Zaterdag 2 december 2017, 20.00u

Naar dagboekfragmenten, brieven en Last Poems van Alan Seeger.
Getoonzet voor tenor (Scott Emerson), mannenkoor (Pasiphaé, onder leiding van Loïc Pierre), jazzpiano (Edouard Ferlet) en percussie (Jean-Baptiste Leclère).

Ik heb afgesproken met de Dood…
En ik ben een man van mijn woord:
Die afspraak mis ik niet.

Iets meer dan een eeuw geleden ziet Amerika, vanop een afstand, hoe Europa zich in de Eerste Wereldoorlog stort. De Verenigde Staten zullen uiteindelijk een beslissende rol spelen, maar een aantal jonge Amerikanen wachten niet tot hun land in april 1917 officieel in oorlog is. Aangevuurd door een grenzeloze bewondering voor de Franse cultuur en de waarden van vrijheid die ze propageert, geeft een vijftigtal Amerikanen zich aan het begin van het conflict vrijwillig op. Onder hen de dichter Alan Seeger.

Seeger is geboren in New York op 22 juni 1888 en groeit op in een familie die doordrongen is van kunst en muziek. Alan Seeger studeert in 1910 af aan Harvard. Na twee jaar toeven in het artistieke milieu van Greenwich Village, New York brengt hij nog eens twee jaar door in het bohemien gezelschap van Amerikaanse expats in Parijs. In 1914 sluit hij zich aan bij het Vreemdelingenlegioen. Voor een jonge idealist van 26 is strijden voor de vrijheid en sterven aan het front het hoogste lot dat een mens kan wachten.

In de twee jaar dat hij in dienst is in Champagne, in Aisne en de Elzas schrijft hij zijn mooiste gedichten, brieven en een intiem dagboek. Ze zijn zowel nauwkeurig, gedetailleerd en helder over de wreedheid van de oorlog als passioneel hoogdravend over de idealen die op het spel staan. Seeger vindt de dood tijdens de eerste dagen van de veldslag in de Somme, op 4 juli 1916, de feestdag van de Amerikaanse Onafhankelijkheid.

Een oratorium op het snijpunt van culturen

De levensloop van Seeger is een politieke en artistieke verbindingslijn tussen de Oude en de Nieuwe Wereld. In die geest brengt Alan Seeger als een instrument van het lot Franse en Amerikaanse kunstenaars samen in een oratorium dat de emblematische muzikale traditie van twee werelden vermengt: Europese opera en Amerikaanse jazz.

De Franse Mirabelle Ordinaire regisseert en Amerikaans componist Patrick Zimmerli tekent voor de muziek. Het Oratorium is gebaseerd op gedichten en brieven van Alan Seeger en op passages uit zijn dagboek. Amerikaans tenor Scott Emerson vertolkt de jonge dichter. De zangers van het mannenkoor Pasiphaé kruipen onder leiding van Loïc Pierre in de huid van Seegers kameraden in de loopgraven. Percussionist Jean-Baptiste Leclère en jazzpianist Edouard Ferlet begeleiden de zangers.

Het oratorium volgt het oorlogsparcours van de legioensoldaat Alan Seeger in zes delen:

1. Vertrek naar de oorlog
2. In de loopgraven
3. Champagne
4. Vrienden en vijanden
5. Opschorting
6. Afspraak met de dood

Op 4 juli 1916 houdt Seeger zich aan de afspraak die hij maakt in zijn bekendste gedicht: I have a rendezvous with Death. In 2017 is het honderd jaar geleden dat de Verenigde Staten deelnamen aan de Grote Oorlog en brengen we hulde aan het oeuvre en het lot van deze geïnspireerde en onterecht vergeten kunstenaar, deze door de wol geverfde idealist die zijn leven gaf voor de vrijheid van toekomstige generaties.

Praktische informatie

BOGHOSSIANSTICHTING – VILLA EMPAIN
Centrum voor kunst en dialoog tussen de Oosterse en de Westerse culturen
Franklin Rooseveltlaan 67
1050 Brussel

Reservering
info@boghossianfoundation.be
+32 2 627 52 30

Prijs: 12€
7€ voor de Vrienden van de Villa Empain
4€ voor de studenten onder 26

Boghossian_Empain_concert_Zimmerli