Slavs and Tatars
Slavs and Tatars: lezingen-performances 2009-2016
Van 25 mai tot 26 oktober 2016

Het oeuvre van Slavs and Tatars spitst zich toe op een gebied ten oosten van de vroegere Berlijnse Muur en ten westen van de Chinese Muur. Het bestaat hoofdzakelijk uit publicaties, tentoonstellingen en lezingen-performances. Het is doordrongen van een diep transcultureel gevoel voor humor en spel, waarbij het spelen met taal wordt gecombineerd met popcultuur en geavanceerd interdisciplinair onderzoek. Anders gezegd: het biedt een nieuwe kijk op wat kunst kan teweegbrengen.

Voor het eerst presenteert Slavs and Tatars een reeks van vier lezingen-performances in Europa. Ze handelen over de crisis van het Euraziatische continent in het moderne tijdperk, via thema’s als het buitensluiten van het religieuze, het redden van het ambachtelijke, en de Verlichting als erfenis van het imperialisme. Een en ander wordt belicht uit diverse invalshoeken, zoals het taalbeleid, de persvrijheid en het oriëntalisme.

Molla Nasreddin: Embrace Your Antithesis
25 moi 2016, 19.00 uur
Door de lens van het legendarische satirische weekblad Molla Nasreddin zoomt de eerste lezing-performance in op de Kaukasus aan het begin van de twintigste eeuw, toen een brandpunt van vooruitstrevende ideeën en figuren. Het rijk geïllustreerde Molla Nasreddin behandelde thema’s als de gelijkheid van man en vrouw, opvoeding, kolonialisme en de integratie van de islam in de moderne wereld – stuk voor stuk thema’s die nog even actueel zijn als toen het eerste nummer van het magazine verscheen, meer dan een eeuw geleden. In 2011 vertaalde Slavs and Tatars het magazine, wellicht het belangrijkste van de moslimwereld in de twintigste eeuw, gelezen van Marokko tot India. Voor de kunstenaars was het schipperen tussen vrijheid van meningsuiting en zelfcensuur, niet alleen in de nadagen van het Russische imperium, maar ook in de vrije samenlevingen aan het begin van de eenentwintigste eeuw.
Violist en componist Mikhail Bezverkhny zal een opvoering voorstellen die hij speciaal voor de gelegenheid heeft bedacht.

79.89.09
15 juin 2016, 19.00 uur
In de eerste lezing-performance van Slavs and Tatars neemt het collectief twee sleutelmomenten van het moderne tijdperk onder de loep: de Iraanse Revolutie van 1979 en de Poolse verzetsbeweging Solidarnosc uit de jaren 1980. De eerste gaf gestalte aan de politieke islam, de tweede gaf de aanzet tot de val van het communisme. Diezelfde thema’s bepalen ook de geografische grenzen die de kunstenaars trekken: de vroegere Berlijnse Muur en de Chinese Muur. 79.89.09 is het resultaat van hun zoektocht naar verrassende overeenkomsten tussen de economische, culturele en politieke geschiedenis van Polen en die van Iran. Het gaat om een alternatieve kijk op beide landen in hun streven naar zelfbeschikking, via de ononderbroken stroom van nieuwsberichten, het Sarmatisme uit de 17de eeuw en de Iraanse Groene Beweging uit 2009.

The Tranny Tease
21 september 2016, 19.00 uur
Via een fonetische, semantische en theologische verschuiving verkent The Tranny Tease het potentieel voor transliteratie – het omzetten van het ene schrift in het andere – als een strategie voor zowel verzet als onderzoek naar begrippen als identiteitsbeleid, kolonialisme en geloof. De ontwikkeling van alfabetten ging altijd gepaard met de opkomst van imperiums: het Arabische schrift met de opkomst van de islam, het Latijnse met het rooms-katholicisme, en het cyrillische met de orthodoxe Kerk en vervolgens het communisme. Taalpolitiek speelt een belangrijke rol in het oeuvre van Slavs and Tatars. Hier focussen de kunstenaars op de Turkstalige wereld, van Anatolië tot Xinjiang, niet in een poging om de volkeren of naties te emanciperen, maar eerder de klanken die van de tongen rollen.

Sour on Power
26 octobre 2016, 19.00 uur
De laatste lezing-performance belicht het fenomeen ‘verhulling’ als een noodzakelijke stap naar een kosmopolitische identiteit. De focus ligt hier op de Karaïten van de Krim, een anti-rabbijnse beweging van Turkse joden. Er wordt nader ingegaan op de opvallend flexibele manier waarop deze gemeenschap steeds heeft omgegaan met de eigen identiteit, als overlevingsstrategie tijdens de pogroms in de negentiende eeuw en de Holocaust in de twintigste eeuw. Net als het gros van het oeuvre van Slavs and Tatars is ook dit nieuwe werk een pleidooi voor méér subjectieve elementen, als een tegengewicht voor een te sterke focus op het individuele.

Informations pratiques

BOGHOSSIANSTICHTING – VILLA EMPAIN
Centrum voor kunst en dialoog tussen de Oosterse en Westerse culturen
Franklin Rooseveltlaan 67
B – 1050 Brussel

Prijs: 12€
7€ voor de leden van de Kring van de Villa
4€ voor studenten onder 26 jaar

Reservatie
E. info@boghossianfoundation.be
T. +32 2 627 52 30

Slavs and Tatars, Molla Nasreddin: the magazine that would’ve, could’ve, should’ve, 2011