Aleppo, conservering en nieuwe technologieën
Door Yves Ubelmann, in gesprek met Soraya Amrani
Donderdag 14 januari 2021, om 19 uur

Praktische informatie

In het kader van de tentoonstelling Aleppo, een reis doorheen 5.000 jaar geschiedenis zal Yves Ubelmann op vraag van de Boghossianstichting rechtstreeks vanuit de Villa Empain een via internet te volgen lezing geven over hoe dit heel bijzondere project tot stand kwam.

Deze volledig digitale tentoonstelling, op touw gezet door Iconem, laat ons kennismaken met belangrijke monumenten van deze duizenden jaren oude Syrische stad.

Yves Ubelmann, de oprichter van Iconem, zal toelichting geven bij de geschiedenis van Aleppo, en hoe de stad er nu aan toe is, nadat de architectuur zwaar te lijden heeft gehad onder de burgeroorlog. Aan de hand van talrijke ter plaatse gemaakte beelden legt hij uit hoe de tijdens de tentoonstelling vertoonde films werden gerealiseerd. Hij belicht ook hoe de technologieën waarover we nu beschikken bijdragen tot de conservering van bedreigde sites.

Iconem werd in 2013 opgericht door Yves Ubelmann. Het bedrijf helpt het bedreigde erfgoed te bewaren en herwaarderen door het digitaal vast te leggen, zodat het verder kan worden onderzocht. Het Iconem-team is wereldwijd actief en maakt gebruik van elkaar aanvullende technologieën, zodat het zich altijd kan aanpassen aan het terrein: fotogrammetrie, laserscanning, scanning op grote schaal met behulp van drones. Door fotorealistische 3D-modellen van de kostbaarste erfgoedsites te maken, zijn die meteen ook gevrijwaard en kan het grote publiek ervan genieten.

Sinds enkele jaren organiseert Iconem digitale tentoonstellingen. Denken we maar aan Cités millénaires, in het Institut du monde arabe (Parijs, 2018) en From Mossoul to Palmyra, A Virtual Journey through the World’s Cultural Heritage, in de Bundeskunsthalle (Bonn, 2019). Zo kan het publiek op een heel directe manier kennismaken met die buitengewone erfgoedsites.

BOGHOSSIANSTICHTING – VILLA EMPAIN
Centrum voor kunst en dialoog tussen de Oosterse en Westerse culturen
Franklin Rooseveltlaan 67
B – 1050 Brussel

In het Frans

Reservatie
Online tickets via deze link

Informatie
E. info@boghossianfoundation.be
T. +32 2 627 52 30