De kinderen van de Leegte, van de individualistische impasse naar wakker burgerschap
Raphaël Glucksmann
Met Emmanuelle Danblon
Vrijdag 15 februari 2019, om 19 uur

Praktische informatie

Crisis van de democratie, de steeds breder wordende sociale kloof, ecologische rampen, populistische opstanden … De neoliberale weg leidt naar de afgrond. Om niet alles te verliezen, moeten we weg uit het individualisme en de navelstaarderij. Onze voorouders leefden in een wereld vol dogma’s en mythen, maar wij zijn de kinderen van een samenleving zonder zin. Hun taak bestond erin de ketens af te schudden. Het is nu aan ons om nieuwe banden te smeden en samen met anderen aan de toekomst te werken. Er zijn wel degelijk uitwegen uit de impasse. Maar zullen we die ook volgen?

Essayist Raphaël Glucksmann is de auteur van Génération gueule de bois, Manuel de lutte contre les réacs (2015); Notre France, Dire et aimer ce que nous sommes (2016) en Les enfants du Vide, de l’impasse individualiste au réveil citoyen. Eind 2018 riep hij de politieke beweging Place Publique in het leven.

Emmanuelle Danblon is doctor in de Letteren en Wijsbegeerte. Ze werkt aan de Université Libre de Bruxelles (ULB), waar ze argumentatieleer en retorica doceert.

BOGHOSSIANSTICHTING – VILLA EMPAIN
Centrum voor kunst en dialoog tussen de Oosterse en Westerse culturen
Franklin Rooseveltlaan 67
B – 1050 Brussel

Prijs: 12€
7€ voor de leden van de Kring van de Villa
4€ voor studenten onder 26

In het Frans

Voorverkoop
Koop uw tickets hier

Informatie en reservering
E. info@boghossianfoundation.be
T. +32 2 627 52 30

Les enfants du Vide, Allary Editions, 2018