Heliopolis
Met Luc Gabolde, Christian Cannuyer, Robert Solé
Op touw gezet door Marie-Cécile Bruwier en Florence Doyen
Maandag 29 April 2019, van 10.30 uur tot 17.30 uur

Praktische informatie

In het kader van Heliopolis organiseren de curatoren van de tentoonstelling, Marie-Cécile Bruwier en Florence Doyen een studiedag die architectuur, geschiedenis en stedenbouw bij de Boghossianstichting combineert. Luc Gabolde, Christian Cannuyer en Robert Solé, drie specialisten in Egypte, belichten de geschiedenis van deze oude stad, de bakermat van de nieuwe stad, grecreërd door de industrieel Edouard Empain.

De horizon van Ra: de oriëntatie van de tempel van Ra-Atoem in Heliopolis
Door Luc Gabolde
Lezing van 10.30 uur tot 12 uur

De oriëntatie van de tempel in Heliopolis leek een onoplosbare puzzel, gezien de weinige overblijvende resten en aanwijzingen. A priori lijkt het niet te gaan om een gericht-zijn volgens een opvallend kalenderfenomeen, zoals een zonnewende. Een twee seizoenen durend onderzoek van de Egyptisch-Duitse missie in Heliopolis-Matarieh leverde voldoende gegevens op om vrij nauwkeurig de oriëntatie van de tempel van Ra-Atoem te kunnen bepalen. Een en ander bleek te stroken met het verhaal over de oprichting van de tempel van Heliopolis door Sesostris I, zoals verteld in de leren rol van Berlijn. Recent onderzoek van A. Ashmawy en D. Raue op de Heliopolis-site leidde tot de ontdekking van resten van een antieke muur die deze hypothese kracht bijzetten.

Luc Gabolde, een kenner van de Thebaanse regio, is onderzoeksdirecteur van het Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) en mededirecteur van het Centre Franco-Egyptien d’Etude des Temples de Karnak (CFEETK). Als voorstander van een multidisciplinaire aanpak bestudeert hij samen met astronomen van het Institut de Mécanique Céleste et de Calcul des Ephémérides (IMCCE) de oriëntatie van de Egyptische tempels. Zijn lopende onderzoeksprogramma’s betreffen de monumenten van Amenhotep I, de atlas van de obelisken van Karnak en de periode van de 18e dynastie in Saï (Soedan). Luc Gabolde geeft lezingen in Caïro, Genève en Sydney. Werk van hem werd gepubliceerd in de Dictionnaire des Dieux, Déesses et Démons, in het Revue d’Egyptologie en in Les Cahiers de Karnak.

De koptische overleveringen omtrent de reis van de Heilige Familie door de regio van Heliopolis. Teksten, iconografie, verering
Door Christian Cannuyer
Lezing van 14 uur tot 15.30 uur

De site van Matarieh, dicht bij de heilige stad Heliopolis, tegenwoordig gelegen in de noordelijke rand van Caïro, is sinds de 12e eeuw een pelgrimsoord bezocht door zowel Egyptische christenen (kopten) als moslims en westerlingen. Vroeger vereerde men er een boom die de Heilige Familie beschutting zou hebben geboden tijdens de vlucht naar Egypte, vlak bij een bron en een balsemtuin van een naar verluidt wonderlijke oorsprong.

Christian Cannuyer werd in 1957 geboren in Ath. Hij behaalde een licentie geschiedenis en oosterse geschiedenis en filologie aan de UCL. Hij is doctor in de egyptologie aan de universiteit van Lille-3. Sinds 1991 doceert hij aan de faculteit Theologie van de Katholieke Universiteit van Lille. Sinds 1994 is hij voorzitter van het Koninklijk Belgisch Genootschap voor Oosterse Studiën. Hij is ook directeur van de vereniging Solidarité-Orient, die de christengemeenschappen in het Nabije Oosten steunt en ze meer bekendheid wil geven. Hij schreef reeds tal van publicaties over de Egyptische christenen, de kopten.

Een klein Alexandrïe
Door Robert Solé
Lezing van 16 uur tot 17.30 uur

De moderne stad Heliopolis, gebouwd in de woestijn aan het begin van de 20e eeuw, ten noordoosten van Caïro, is niet enkel uit urbanistisch en architecturaal oogpunt een origineel model. In de stad leven ook mensen van uiteenlopende religies en nationaliteiten. Het kosmopolitische karakter van Heliopolis en zijn gezellige sfeer zijn nog opvallender dan die van de grote zusterstad Alexandrië.

Robert Solé is een Franse schrijver en journalist van Egyptische afkomst. Hij werd in 1946 geboren in Caïro en woonde tot zijn zeventiende in Heliopolis. Zo’n veertig jaar lang werkte hij voor de Franse krant Le Monde. Hij was onder meer correspondent voor die krant in Rome en Washington, en later een van de hoofdredacteurs. Hij schreef zes romans, uitgegeven bij Editions du Seuil, waaronder Le Tarbouche (1992) en Hôtel Mahrajane (2015). Hij schreef ook tal van essays en historische verhalen, zoals L’Égypte, passion française (Seuil), Dictionnaire amoureux de l’Égypte (Plon) en Ils ont fait l’Égypte moderne (Perrin).

BOGHOSSIANSTICHTING – VILLA EMPAIN
Centrum voor kunst en dialoog tussen de Oosterse en Westerse culturen
Franklin Rooseveltlaan 67
B – 1050 Brussel

Prijs: 25€
18€ voor de leden van de Kring van de Villa
12€ voor studenten onder 26

In het Frans

Reservatie studiedag
Online tickets via deze link

Reservatie in het Café van de Villa
Book hier een tafel

Informatie
E. info@boghossianfoundation.be
T. +32 2 627 52 30