De Boghossianstichting

De Boghossianstichting, opgericht in 1992, ondersteunt tal van educatieve, stedenbouwkundige, artistieke en culturele projecten in verschilende landen. In 2006 verwierf de Stichting de Villa Empain, een parel van de Brusselse art-decoarchitectuur, om er een Belgisch centrum voor kunst en dialoog tussen Oosterse en Westerse culturen van te maken. Na een volledige restauratie werd de Villa door het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest beschermd als monument en heropende in April 2010 haar deuren voor het publiek.
Veel culturele en artistieke activiteiten worden er voorgesteld : tentoonstellingen, concerten, conferenties, internationale vergaderingen.

Naast de talrijke culturele en artistieke activiteiten die er het jaar door worden voorgesteld biedt de De Boghossianstichting studenten, artiesten en onderzoekers eveneens residentiemogelijkheden.
In 2012 ontstond de Boghossianstichtingprijs uit de wens van de Stichting om de banden tussen Oosterse en Westerse culturen te promoten en te versterken door middel van kunst.

De Prijs van de Boghossianstichting 2019 in Libanon

Dit jaar reikt de Boghossianstichting drie prijzen uit aan jonge Libanese kunstenaars op het gebied van schilderkunst, fotografie en illustratie. De uiterste datum voor het verzenden van de aanvraagdossiers is 13 september 2019.

De jury

De prijs van de Boghossianstichting wordt toegekend door een jury samengesteld uit persoonlijkheden uit de Europese en Libanese artistieke wereld en wordt geleid door Louma Salamé, algemeen directrice van de Boghossianstichting.

De Prijs “Littérature Jeunesse”

Deze prijs, in samenwerking met de publieke bibliotheken Assabil, beloont boeken die in het arabisch werden gepubliceerd, gericht op een publiek van 12 tot 14 jarige jongeren.

De Assabil-vereniging organiseert ontmoetingen tussen studenten van officiële scholen en de laureaten van de prijs in de gemeentelijke bibliotheken van Beiroet. De Boghossianstichting koopt vele exemplaren van de boeken die aan de aanwezige studenten worden uitgereikt.

De Prijs “Cinema : coup de coeur”

Deze categorie beloont een Libanese film die in 2018-2019 werd geproduceerd, in samenwerking met de “Fondation Liban Cinema”.

Kandidaatstelling

Sollicitaties moeten via overschrijving naar onderstaand adres worden gestuurd:
prixliban@boghossianfoundation.be

Termijn voor aanvragen:
13 september 2019