Laten we samen Libanon helpen

Na de ontploffing in Beiroet, met dramatische gevolgen, heeft de Boghossianstichting beslist zijn financiële bijdrage voor 2020 aanzienlijk te verhogen, om zo Libanon nog beter te kunnen helpen.

De explosie die Beiroet op 4 augustus trof, heeft grote schade aangericht aan de Mesrobian-school die de Boghossianstichting al sinds 1996 steunt. Hoewel de gebouwen ver van de plaats van de ontploffing liggen, werden ze toch zwaar beschadigd. Zo zijn de ruiten gesprongen en zijn de muren opengereten. Aangezien de school binnenkort herbegint, is er haast bij het herstel.

Jean en Albert Boghossian hebben beslist 250.000 $ uit te trekken voor de actie van de Boghossianstichting ten bate van Libanon. Dit geld zal dienen voor:
° de herstelling van de Mesrobian-school
° de verdeling van duizenden noodrantsoenen
° de toekenning van 80 studiebeurzen ter waarde van 2.000$

Door voedsel, scholing en bescherming te bieden aan de meest kwetsbare kinderen wil de Boghossianstichting de dringendste noden lenigen en de jongsten beschermen, door ervoor te zorgen dat ze verder naar school kunnen gaan.

Indien u net als wij aangegrepen bent door de situatie in Libanon, dan kunt u ook uw steentje bijdragen en een gift doen om onze actie nog meer gewicht te geven en nog meer studiebeurzen te kunnen toekennen.

Draag bij tot de hulp die we zullen bieden, door een storting te doen op de rekening van het Fonds van de Vrienden van de Boghossianstichting, via de Koning Boudewijnstichting.

Mesrobian-school, 5 augustus 2020

Ondersteun de actie van de Stichting in Libanon door een donatie te doen aan

* het Fonds van de Vrienden van de Boghossianstichting via de Koning Boudewijnstichting
Banque de la Poste
IBAN BE10 0000 0000 0404
Gestructureerde mededeling: ***019/1760/00122***

Schenkingen van 40€ of meer per jaar genieten een belastingvermindering van 60% van het werkelijk betaalde bedrag (art. 145/33 WIB).

* aan de Boghossianstichting
als u niet wenst te profiteren van de fiscale aftrekbaarheid
Bank BNP Paribas Fortis
IBAN BE41 0018 3611 4010
BIC GEBABEBB
Mededeling: Steun aan Libanon