Een fotomuseum in de Oriëntaalse Bibliotheek van de Sint-Jozef Universiteit van Beiroet
Jaar: 2016

Sinds juni 2016 huist de prestigieuze Oriëntaalse Bibliotheek van de Sint-Jozef Universiteit van Beiroet een fotomuseum in haar muren.

Rijk aan een fonds van meer dan 70.000 foto’s, beschikt de Oriëntaalse Bibliotheek van de Sint-Jozef Universiteit van Beiroet over een onschatbare documentatie bron omtrent de geschiedenis van het Midden-Oosten. Dankzij het partnerschap dat op 24 juli 2014 met de Boghossianstichting
werd aangegaan is de Oriëntaalse Bibliotheek nu in staat om dit uniek stuk erfgoed te beschermen en voor het publiek toegankelijk te maken.

Sinds juni 2016 beschikt de prestigieuze Oriëntaalse Bibliotheek over een museum dat volledig gewijd is aan de foto’s die door generaties jezuïeten werden genomen. Reeds sinds het begin van de tweede helft van de XIXde eeuw, was Beiroet, naast Constantinopel en Jeruzalem, een van de belangrijkste fotografische centra in de regio. Onder de oriëntalisten, die massaal naar het Oosten trekken, neemt menig gerenommeerde fotograaf, zoals bvb. Tancrède Dumas en Félix Bonfils, er zijn intrek. Al snel worden ze door inheemse fotografen zoals George Sabounji en de broers Sarrafian gevolgd. De missionarissen zelf speelden eveneens een groot aandeel in de sterke impuls die de discipline indertijd kende. Reeds vanaf 1865, namen vader A. Bourquenoud en A. Dutau, gevolgd door menig ander, systematisch hun fototoestel mee tijdens hun tochten door de Libanese bergen en de Bekaa vallei alsook tijdens hun reizen naar Syrië, Armenië en Egypte.

Het enthousiasme voor fotografie van de Jezuïeten is voornamelijk te danken aan het feit dat ze het als een volwaardig pedagogisch en documentair middel aanschouwen. Als missionarissen gebruiken ze fotografie voor het spreiden van hun apostolische boodschap. Hiernaast zijn de Jezuïeten eveneens bekend voor hun interesse in de wetenschappen, dit legt de variëteit aan gedekte disciplines uit. Door de foto’s van de Jezuïeten tentoon te stellen, dekt het museum meerdere decennia aan fotografische geschiedenis, archeologische ontdekkingen, etnografische studies en wetenschappelijke innovatie.

Informatie

Boghossianstichting – Villa Empain
Franklin Rooseveltlaan 67
1050 Brussel
info@boghossianfoundation.be

Dit project werd in verschillende fases uitgebouwd:

• De inrichting van een lokaal met temperatuur- en vochtigheidsregeling, voorzien van alle nodige apparatuur. De Sint-Jozef Universiteit stelde hiervoor een ruimte van zo’n 100 m² ter beschikking, op de benedenverdieping van de Oosterse Bibliotheek
• De conservering van de documenten in zuurvrije kasten, dozen en enveloppen
• De inventarisatie en digitalisering van het fonds met het oog op het beheer, de exploitatie en de verspreiding ervan, inclusief de aankoop van het daarvoor nodige materiaal (computers, scanners, databanken…)
• Het opleiden, van personeel voor het digitaliseren en bewaren van de collectie.

De fototeek beperkt zich niet tot het beheer en de exploitatie van het fonds, de ambitie is de collectie verder uit te breiden door aankoop van andere privéverzameling van zowel artistieke als wetenschappelijke aard. Een oproep wordt gericht aan alle eigenaars van zulke collecties!

Een deel van de collectie werd via tentoonstellingen, boeken en publicaties uitgelicht:

• Aux Origines de l’Archéologie Aérienne, (tentoonstelling SJU, Beiroet), 2000
• Les « Petites Écoles » du Mont-Liban » du Père Joseph Delore (tentoonstelling SJU, Beiroet), 2003
• Une Aventure Archéologique, (tentoonstelling Archeologisch Museum, Arles), 2004
• Le voyage archéologique en Syrie et au Liban de Michel Jullien et Paul Soulerin en 1888, 2004
• Les Arméniens, la quête d’un refuge, 1917-1939, (tentoonstellingen SJU, Beiroet Cité de l’Emigration, Parijs), 2006
• Portraits photographiques d’Orient, 2010
• Les Arméniens de Cilicie, 2012.

In het kader van dit partnerschap werkten de Boghossianstichting en de Oosterse Bibliotheek van Beiroet samen met het Fotografiemuseum van Charleroi. Eind 2014 werd er een tentoonstelling georganiseerd met een selectie werken uit de archieven van de fototeek, rond het thema van de volksverhuizingen in het Oosten van het begin van de 20e eeuw.