Partnerschap tussen de Sint-Jozef Universiteit van Beiroet en de Boghossian Stichting
Jaar: 2014

Oprichting van een fototheek in de Oosterse Bibliotheek van de Sint-Jozef Universiteit, een uniek patrimonium voor Libanon en het Nabije Oosten

De Oosterse Bibliotheek van de Sint-Jozef Universiteit beschikt over een collectie van zo’n 70.000 foto’s bijeengezameld door generaties van jezuïetenpaters. Sinds de 19e eeuw hebben die in het kader van hun missie en persoonlijk onderzoek een bijzonder rijke verzameling foto’s van archeologisch, etnografisch en historisch belang aangelegd. De collectie is een documentatiebron van onschatbare waarde voor de geschiedenis van landen uit het Nabije Oosten zoals Libanon, Syrië, Armenië en Egypte. Ze omvat foto’s gemaakt met de meeste van de technieken die de fotografie in de loop der tijd heeft gekend, van albumine-, collodium- en zilverprocedés tot glazen platen van wisselende grootte en soepele of papieren dragers. De verzameling is echter nog nooit ondergebracht in een echte fototheek. Ze werd ook niet in ideale omstandigheden bewaard en er was geen algemene inventaris.

Dankzij het partnerschap dat op 24 juli 2014 is aangegaan met de Boghossian Stichting kan de Oosterse Bibliotheek dit patrimonium, dat uniek is in zijn genre, beschermen en kan men meteen ook een archief en een documentatiecentrum oprichten.

Informatie

BOGHOSSIAN STICHTING – VILLA EMPAIN
Centrum voor kunst en dialoog tussen de oosterse en westerse culturen
Franklin Rooseveltlaan 67
1050 Brussel

Email: info@boghossianfoundation.be
Tel: +32 (0)2 627 52 30

Lees meer

Dit project omvat verschillende fases :
• De inrichting van een lokaal met temperatuur- en vochtigheidsregeling, voorzien van alle nodige apparatuur. De Sint-Jozef Universiteit stelt hiervoor een ruimte van zo’n 100 m² ter beschikking, op de benedenverdieping van de Oosterse Bibliotheek;
• De bewaring van de documenten in kasten en zuurvrije dozen en enveloppen;
• De inventarisatie en digitalisering van de collectie met het oog op het beheer, de exploitatie en de verspreiding ervan, met alle hulpmiddelen die daarvoor nodig zijn (computers, scanners, databanken,…);
• De opleiding van personeel voor het digitaliseren en bewaren van de collectie.

De fototheek zal zich niet enkel bezighouden met het beheer en de exploitatie van de collectie. Het is de ambitie de collectie nog uit te breiden door de aankoop van andere privéverzamelingen en verzamelingen van wetenschappelijke en artistieke aard. Vandaar dat er nu reeds een oproep wordt gericht tot de eigenaars van dergelijke verzamelingen.

Dankzij dit project en de toekomstige steun van andere partners kan een pedagogisch en wetenschappelijk verlengstuk ervan de volgende initiatieven mogelijk maken :

• De oprichting van een fotografiemuseum binnen de Oosterse Bibliotheek, waar de door de jezuïeten gebruikte toestellen zullen worden tentoongesteld, later eventueel aangevuld met andere, nog te kopen oude toestellen;
• De organisatie van tijdelijke patrimoniumgebonden tentoonstellingen;
• De oprichting van een bibliotheek gespecialiseerd in de fotografie;
• De publicatie van boeken en catalogi m.b.t. de collectie.

Een deel van de collectie heeft trouwens al het voorwerp uitgemaakt van tentoonstellingen en boeken-catalogi :

Aux Origines de l’Archéologie Aérienne, (met tentoonstelling SJU, Beiroet), 2000
Les « Petites Écoles » du Mont-Liban » du Père Joseph Delore (met tentoonstelling SJU, Beiroet), 2003
Une Aventure Archéologique, (met tentoonstelling Archeologisch Museum, Arles), 2004
Le voyage archéologique en Syrie et au Liban de Michel Jullien et Paul Soulerin en 1888, 2004
Les Arméniens, la quête d’un refuge, 1917-1939, (met 2 tentoonstellingen: SJU, Beiroet Cité de l’Emigration, Parijs), 2006
Portraits photographiques d’Orient, 2010
Les Arméniens de Cilicie, 2012.

In het kader van dit partnerschap gaan de Boghossian Stichting en de Oosterse Bibliotheek van Beiroet samenwerken met het Fotografiemuseum van Charleroi om er eind 2014 een tentoonstelling te organiseren met een selectie uit het archief van de Fototheek van Beiroet, rond het thema van de volksverhuizingen in het Oosten aan het begin van de 20e eeuw.