De Franse geopoliticologe Carole André-Dessornes komt duiding geven bij begrippen als embargo, blokkade, beleg en boycot, en stelt de doeltreffendheid van dergelijke sancties in vraag.

Carole André-Dessornes biedt stof tot nadenken aan de hand van voorbeelden uit de geschiedenis van het Midden-Oosten, gaande van het beleg van Troje in de oudheid tot de sancties in onze tijd, tegen Libië, Iran, het Nabije Oosten en de Arabische Golfstaten. Deze straffende maatregelen, in menig opzicht te vergelijken met een uitputtingsoorlog, hebben tot doel regimes te doen zwichten en de bevolking zo ver te krijgen dat ze zich afkeert van het bewind. De sancties zijn erop gericht een militair treffen te vermijden, maar hebben nooit geleid tot de val van een regime, zoals de Libische, Syrische en Iraanse voorbeelden bewijzen. In een aantal gevallen, zoals de sancties tegen Irak, ging het om een schending van de meest fundamentale rechten en leidden ze tot humanitaire rampen.

Welke lessen kunnen we trekken uit deze stille oorlogen, zonder bloedvergieten, explosies en bombardementen, maar met gevolgen die niet minder verschrikkelijk zijn? In een gesprek met Gaïdz Minassian geeft Carole André-Dessornes daar haar visie op.

Aansluitend zal de auteur haar laatste boek signeren: Guerres silencieuses. Embargos et blocus au Moyen-Orient de 1948 à nos jours, in 2023 verschenen bij uitgeverij Geuthner.

Carole André-Dessornes studeerde geopolitiek, internationale betrekkingen en geschiedenis. Ze is al meer dan twintig jaar actief als geopoliticologe en is ook doctor in de politieke sociologie. Haar specialiteit zijn de machtsverhoudingen en het geweld in het Midden-Oosten / Middellandse Zeegebied en aangrenzende regio’s. Ze is gastonderzoekster bij de Fondation pour la Recherche Stratégique (FRS), docente aan het Institut Catholique de Paris en consultante-voordrachtgeefster geopolitiek. Carole André-Dessornes geeft voordrachten aan officieren en onderofficieren van de landmacht, aan de Ecole Militaire. Ze geeft ook vorming aan het zorgpersoneel en de artsen van psychiatrische ziekenhuizen (EPS Ville-Evrard, GHU PARIS Psychiatrie & Neurosciences) over geopolitiek en de traumatische gevolgen voor burgers en militairen. Ze schreef reeds verschillende boeken en tal van artikels. Ze geeft ook toelichting in de media (geschreven pers, radio, onder meer RFI). Haar laatste boek Guerres silencieuses. Embargos et blocus au Moyen-Orient de 1948 à nos jours, verscheen in 2023 bij uitgeverij Geuthner.

Gaïdz Minassian is journalist bij de krant Le Monde en geeft les aan Sciences Po Paris.