Het publiek als kloppend hart van de Villa, een artistiek en filantropisch engagement

De Kring van de Villa is een filantropische vereniging van gelijkgezinden die actief willen deelnemen aan een boeiend cultureel project in het hart van Europa. Steunend op de waarden van ontdekking, respect, delen en onderwijs, wenst de Boghossianstichting het Oosten en het Westen via cultuur samen te brengen en de universele taal van de kunst te gebruiken om het interculturele dialoog te bevorderen, nu die meer dan ooit nodig is voor het wederzijdse begrip.

Door lid te worden van de Kring van de Villa steunt u de werking van de Stichting en levert u een onmisbare bijdrage tot de ontwikkeling van haar artistieke, peda- gogische en sociale activiteiten. U schrijft mee aan haar geschiedenis, deelt haar engagement en draagt bij tot de internationale uitstraling van haar initiatieven en het voortbestaan van de Villa, Brussels architectu- raal embleem. Als lid van de Kring van de Villa geniet u eveneens van talrijke voordelen die u een bevoorrech- te toegang tot de kunstwereld en haar belangrijkste spelers bieden en bijdragen aan het verbreden van uw horizonten.

De actie van de Stichting bestaat dankzij de steun van haar leden, het zou ons verheugen u bij deze te mogen rekenen.

Download de brochure

Informatie/Inschrijvingen

BOGHOSSIAN STICHTING – VILLA EMPAIN
Franklin Rooseveltlaan 67
B – 1050 Brussel

T.: +32 2 627 52 30
F.: +32 2 648 09 43
E.: info@boghossianfoundation.be

De Boghossianstichting dankt haar partners