Spaces in-between
Nadim Karam

Op 24 mei hebben de Boghossianstichting en de Stad Brussel Spaces in-between ingehuldigd, een sculptuur van kunstenaar Nadim Karam, aan de Franklin Rooseveltlaan, tegenover de Villa Empain.

Dit gezamenlijke initiatief van de Boghossianstichting en de Stad Brussel kadert in het gedeelde streven om kunst zichtbaar te maken in de stad en cultuur te integreren in het stadsbeeld. De Boghossianstichting stelt graag haar collectie monumentale werken ter beschikking, in het kader van een grootschalige samenwerking met de Stad Brussel.

Nadim Karam, een kunstenaar van Libanese origine, wil “steden aan het dromen brengen”, in een reactie op de oorlog die hij heeft meegemaakt. “Een kunstproject creëren in een stad zie ik als communiceren met het wezen van die stad en de inwoners, de cultuur en de dynamiek ervan beter leren kennen. Ik probeer een droom te bedenken voor die stad, een droom die enkel vaste vorm krijgt wanneer de stad en zijn inwoners erbij betrokken worden en met mij gaan samenwerken.”

 

Spaces in-between

De sculpturale installatie doet ons nadenken over de relatie tussen het Oosten en het Westen. “Hectisch, chaotisch en versnipperd: zo zou je ons traject kunnen omschrijven. Dit alles in ons opnemend moeten we geduldig onze weg proberen te vinden en volgen.”

Wanneer we het vandaag hebben over het Oosten en het Westen, dan denken we vaak aan de spanningen tussen die twee geografische zones, aan aparte identiteiten en tegenstrijdige wereldvisies. In de loop der eeuwen werden de begrippen ‘Oosten’ en ‘Westen’ op verschillende manieren geïnterpreteerd en wisselde ook de grens tussen beide voortdurend. Voor Nadim Karam zou het onderliggende probleem een intercultureel misverstand tussen het Oosten en het Westen kunnen zijn, maar het zou ook binnen elk van die twee zones kunnen liggen.

Met deze twee sculpturen wil hij de blinde vlekken op de communicatiekaart zichtbaar maken, door ons te doen nadenken over de onduidelijke grens tussen het Oosten en het Westen. Aan de oppervlakte vertonen ze dezelfde ronde omtreklijn, met herinneringen die ontstaan aan weerszijden van de grens. Mocht je de twee samenvoegen, dan krijg je zowel overlappingen als kloven tussen die herinneringen. Tegenover elkaar geplaatst creëren die twee cirkelvormige oppervlakken een historische dialoog die op veel plaatsen raakvlakken vertoont, maar tegelijk ook kloven.

De keerzijde van elke sculptuur is volledig geperforeerd met 1 cm grote ronde gaten die in lijnen naar de polen toe lopen en het licht doorlaten, waardoor de patronen duidelijker zichtbaar worden. De waarnemer kan zich zo een beeld vormen van de wisselende sociaal-culturele en geografische grenzen. Staat hij in het midden, dan zou de weerspiegeling van een van beide schijven zorgen voor een volledig met patronen bezaaid oppervlak, geperforeerd met herinneringen.

Informations pratiques

BOGHOSSIANSTICHTING – VILLA EMPAIN
Centrum voor kunst en dialoog tussen de oosterse en westerse culturen
Franklin Rooseveltlaan 67
1050 Brussel

In samenwerking met