Ekphrasis – Het geschrift in de kunst
Van 24 oktober 2019 tot 9 februari 2020

Met werken en teksten vanaf de jaren ‘60 van een veertigtal kunstenaars, toont de tentoonstelling Ekphrasis, het geschrift in de kunst hoe deze kunstenaars schilderen of beeldhouwen en het geschrift gebruikten als een middel om het beeld te vervangen of te beschrijven.

Artistiek schrijven is een oude traditie, waarvan de verschillende aspecten in de loop der tijd zeer uiteenlopende vormen en rollen hebben aangenomen. Van theoretische verdragen (Leonardo da Vinci), autobiografische memoires (Benvenuto Cellini) en historische en kritische teksten (Giorgio Vasari) tot poëzie (Michelangelo). Tegelijkertijd smelt dit artistieke schrijven samen met plastische werken en beeldende kunst door het gebruik van letters, woorden en teksten.

In zijn tekst over neoretorische praktijken beschrijft Roland Barthes Ekphrasis als «een anthologisch fragment dat van de ene context naar de andere kan worden overgezet».

In het kader van deze tentoonstelling moet de term niet letterlijk worden geïnterpreteerd, maar eerder als een titel die zo goed mogelijk de houding van bepaalde kunstenaars beschrijft. Zij creëren niet alleen beelden met woorden, maar zetten ze ook om in visuele kunst, om te kunnen vergelijken met hun eigen oorspronkelijke beeld.

Het doel van deze tentoonstelling is een reflectie bieden op de werken en teksten van kunstenaars die in beelden denken.

Curator: Bruno Corà.

Praktische informatie

BOGHOSSIANSTICHTING – VILLA EMPAIN
Centrum voor kunst en dialoog tussen de oosterse en westerse culturen
Franklin Rooseveltlaan 67
1050 Brussel

Open van dinsdag tot zondag
Van 11 tot 18 uur

Gratis toegang met de museumPassmusées – Koop hier uw Pass

E. info@boghossianfoundation.be
T. +32 2 627 52 30