De Boghossianstichting is uitzonderlijk gesloten op zaterdag 18 september 2021

De Boghossianstichting bestaat dankzij bevoorrechte samenwerkingen met bedrijven die, net als wij, kunst en dialoog als het beste middel beschouwen om bruggen te slaan tussen Oost en West.